Αρχική

O Μέτριος  Δάσκαλος μιλάει
Ο Καλός Δάσκαλος εξηγεί
Ο Εξαιρετικός Δάσκαλος δείχνει
Ο Μεγάλος Δάσκαλος εμπνέει


Δημήτριος Βουδούρης-Εκπαιδευτικός ΠΕ80

Σκοπός της ιστοσελίδας είναι η υποστήριξη των μαθητών, με στόχο τον εμπλουτισμό της κλασικής διδασκαλίας που πραγματοποιείται καθημερινά στο σχολείο, με σύγχρονα εργαλεία που ενδυναμώνουν τη διαδικασία της μάθησης.Εκτός από το υλικό των μαθημάτων που είναι σε ηλεκτρονική μορφή , παρέχονται και άλλες υπηρεσίες , όπως:
1.Η ενημέρωση εφαρμογών
2.Η ενημέρωση εκπαιδευτικών θεμάτων

Συνολικοί Θάνατοι στον Κόσμο από Covid-live